CARNET je aktivno podržao održavanje prve konferencije za korisnike kosovske akademske i istraživačke mreže KREN (Kosovo Research and Education Network).