Climate Action Project se drugu godinu provodi u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu, a pokrenula ga je obrazovna neprofitna organizacija Take Action Global sa sjedištem u SAD-u. Projekt su podržale vlade 16 svjetskih zemalja, a među njima je i Republika Hrvatska. Projekt omogućuje učenicima i učiteljima suradnju na temama zaštite okoliša.