Najveće ptice u Hrvatskoj, bjeloglavi supovi koji viju gnijezda na Cresu i drugim kvarnerskim otocima, biju tešku bitku za opstanak.