Deset skupina sudjelovalo je na natjecanju Croatian Makers lige u Osnovnoj školi Petrijanec.