U današnjem školskom sustavu, koji je nažalost još uvijek u velikom postotku temeljen na tradicionalnim metodama poučavanja koji podrazumijeva fronatalnu nastavu koja pred učenike stavlja niz zadataka koje oni, sukladno postavljenim ishodima, trebaju reproducirati, javlja se nužnost promjene i pristupa poučavanju.