prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projektna nastava u Srednjoj strukovnoj školi u Makarskoj

U današnjem školskom sustavu, koji je nažalost još uvijek u velikom postotku temeljen na tradicionalnim metodama poučavanja koji podrazumijeva fronatalnu nastavu koja pred učenike stavlja niz zadataka koje oni, sukladno postavljenim ishodima, trebaju reproducirati, javlja se nužnost promjene i pristupa poučavanju.

Formalna i neformalna vrednovanja nastavničkog rada koje provodimo sa svojim učenicima, pokazuju kako većina njih tradicionalni pristup smatra nezanimljivim nemotivirajućim i dosadnim.

Suvremene platforme poput eTwinninga i Erasmus+ pružaju nastavnicima izvrsnu mogućnost za odmakom od frontalne nastave te omogućuju postavljanje učenika u samo središte procesa učenja, nudeći im metode poput projektnog učenja, obrnute učionice i raznih igrifikacija, pri kojima su učenici ti koji istražuju, valoriziraju, predlažu i samostalno ostvaruju ishode propisane predmetnim kurikulumima. One ujedno omogućuju interdisciplinarni pristup poučavanju što osigurava i međusobnu suradnju nastavnika različitih predmetnih aktiva pri čemu se dodatno osnažuje suradnja nastavnika te i oni u tom procesu postaju oni koji uče jedni od drugih. Na taj način škola postaje jedno pozitivno okruženje koje nastavnicima pruža mogućnost osobnog profesionalnog rasta i razvoja, suradnje i suradničkog rješavanja izazova koji se svakodnevno pred njima postavljaju.

Vodeći se upravo nužnošću za promjenom u poučavanju, ovu školsku godinu odlučila sam posvetiti projektnim aktivnostima, odnosno projektne zadatke povezati s ishodima predmetnog kurikuluma, a suvremene metode koje nam nude ranije spomenute platforme direktno integrirati u nastavu hrvatskoga jezika. Iza nas su četiri projekta. Prva dva se odnose na Erasmus+ platformu na koja sam posebno ponosna budući da sam se po prvi puta susrela s pisanjem i razradnom projekta na toj razini. Riječ je o KA1 projektu koji se odnosi na kratkoročne mobilnosti nastavnika u svrhu njihova osnaživanja i obogaćivanja školskog kurikuluma, pod nazivom Internacionalizirana škola-prepoznata škola. U sklopu projekta, 7 nastavnika boravit će na mobilnostima u Barceloni, Dublinu i Rimu. Jednu mobilnost kolegica Antonija Dropulić i Anita Zelić Tomaš su realizirale u travnju ove godine u Barceloni, gdje smo boravile na tečaju pod nazivom Learn in Museum. Na tečaju smo se upoznale s novim metodama rada van zidova učionice, u prostoru muzeja, otvorenog i zatvorenog tipa, koji učenicima kroz direktno promatranje i istraživanje na temelju zadanih smjernica omogućuje samostalno usvajanje obrazovnih ishoda.

Naučena metodologija, implementirana je u školski projekt odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Culturewalk u kojemu u formu turističkog vodiča prikupljamo materijalnu i nematerijalnu baštinu Makarskog primorja. Učenici su metodologijom rada na terenu, na konkretnim arheološkim lokalitetima, od starijih žitelja naših obalnih mjesta prikupljali priče i legende vezane za lokalitete. Kroz projekt, koji je interdisciplinaran, osigurali smo međusuradničko učenje među kolegama iz aktiva hrvatskoga jezika, kulturne baštine, povijesti, informatike, turističkog poslovanja,  ali i stranih jezika, budući da učenici prevode priče na engleski i njemački jezik.

Učenici su ti koji  su samostalno, na temelju zadanih smjernica istraživali materiju, od nje stvorili priču i prikazali ih kroz digitalnealate metodom storytellinga, čime su se realizirali ishodi nekoliko predmeta te međupredmetnih tema, budući da su se i sami učenici sudjelujući u projektnu pozitivno osnažili i u svojim socijalnim i komunikacijskim vještinama. Projekt će biti dovršen do kraja nastavne godine i zaista je hvalevrijedan, što potvrđuju i motiviranost naših učenika i zadovoljstvo sudjelovanjem u projektu.

Kroz ciljeve navedenog Erasmus KA1 projekta i projekta Culturewalk proveden je i nedovršeni projekt na eTwinning platformi pod nazivom Onomastika mog zavičaja, kroz koji su učenici 4. L razreda u sklopu teme Onomastika predviđene predmetnim kurikulumom Hrvatskog jezika istraživali toponime Makarskog primorja. Rezultati istraživanja su implementirani u projekt Culturewalk. Projekt će u idućoj školskoj godini biti proširen i na državnu razinu ukoliko pronađemo partnere za realizaciju.

Veliko zadovoljstvo osigurali su nam rezultati natječaja za Erasmus akreditaciju u području strukovnog obrazovanja te je Agencija za mobilnosti i programe EU prihvatila projektni prijedlog koji se vodi pod brojem 2023-1-HR01-KA121-VET-000135808. Akreditacija se dodjeljuje za razdoblje od 1. veljače 2023. do 31. prosinca 2027. Erasmus akreditacija dodjeljuje se ustanovama s dokazanom kvalitetom u provedbi  nacionalnih i internacionalnih projekata i projekata mobilnosti u svrhu poticanja strategije internacionalizacije. Nositeljima Erasmus akreditacije pojednostavljene su prijave na KA1 i KA2 mobilnosti te će omogućiti strukovnim nastavnicima naše škole te sadašnjim i budućim generacijama učenika stjecanje novih kompetencija, osobni i profesionalni razvoj kroz obavljanje stručne prakse i stručno usavršavanje u ustanovama širom Europe. Vjerujem kako će ovaj projekt osigurati zadovoljstvo i našim nastavnicima i učenicima i dodatno osnažiti međusuradničko učenje u našem kolektivu. Nadamo se da će nam i iduća školska godina proći kroz mnoge zanimljive i kvalitetne projekte koje ćemo realizirati s našim vrijednim učenicima. Za kraj, veliko im hvala!