U studenome 2022. godine, u prostorijama CARNET-a, održan je početni (kick-off) sastanak povodom početka realizacije Ugovora o nabavi usluge poboljšavanja tehničkih uvjeta na CARNET čvorištima u sklopu II. faze programa e-Škole.