Uključenjem u smotru učenicima širom RH pruža se prilika da javno prikažu i demonstriraju svoj rad i budu nagrađeni, čime se motiviraju na daljnje bavljenje tehničkom kulturom.