Učenici 5.a razreda iz Osnovne škole dr. Vinka Žganca proslavili su Međunarodni dan društvenih igara.