Konferenciju Dani e-infrastrukture Srce DEI 2024 organizira Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.