Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na promociju cjeloživotnog učenja i već petnaestu godinu zaredom organizira nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja.