Tehnička škola u Požegi od 8. do 12. travnja 2024. bila je domaćin dolazne Erasmus grupne mobilnosti učenika iz Kanepi Gümnaasium u Estoniji. Ove dvije škole surađivale su u dva Erasmus+ KA2 projekta školskog partnerstva: “TESLA” i “SKILLS” u razdoblju od 2019. do 2022. godine. Suradnja se nastavlja preko dva Erasmus+ KA122 projekta u prodručju odgoja i općeg obrazovanja.