Nacionalna jedinica za Eurydice, koja djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe EU, sudjelovala je u pripremi dvaju velikih europskih tematskih izvješća mreže Eurydice o obrazovanju odraslih i nastavnicima u Europi.