prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Objavljeno Eurydiceovo izvješće na temu uključivosti i raznolikosti u obrazovanju

Kako se unutar školskog obrazovanja diljem Europe promiču raznolikost i inkluzija? Najnovije Eurydiceovo pozadinsko izvješće prikazuje postojeće politike i mjere na nacionalnoj razini koje se bave nejednakostima i diskriminacijom.

Poseban naglasak je na učenicima za koje je izgledno da će se zateći u nepovoljnom položaju i/ili doživjeti diskriminaciju u školama, uključujući djevojčice i dječake te učenike različitog migrantskog, etničkog i vjerskog podrijetla, LGBTIQ+ učenike i učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i/ili teškoćama.

Izvješće naglašava postojeće ciljane političke inicijative koje promiču pristup učenika kvalitetnom, uključivom i redovnom obrazovanju. Zaključci pokazuju da, unatoč brojnim naporima za osiguravanjem veće pravednosti i inkluzije u školama, još uvijek postoje brojni izazovi koji se tiču određenih skupina učenika ili područja intervencije.

Kako bi stvorile cjelovito obrazovno okruženje, škole moraju uključiti raznolikost i inkluziju kroz nastavni sadržaj, metode te u svakodnevni školski život, posvećujući pažnju prema individualnim talentima, izazovima i potrebama. Učenici bi u svakom trenutku trebali osjećati podršku te mogućnost da ostvare svoj puni potencijal. Rješavanje predrasuda i promicanje inkluzije od rane dobi može pomoći u sprječavanju diskriminacije, zastrašivanja i nasilja u obrazovanju.

Ovo opisno izvješće pruža usporedni pregled politika i mjera u 39 europskih obrazovnih sustava. Predstavlja brojne primjere zemalja, koji prikazuju neke od najnovijih političkih kretanja te nude pregled trenutnih inicijativa poduzetih diljem Europe.

Objavljeno potpuno novo Eurydiceovo izvješće na temu uključivosti i raznolikosti u obrazovanju - Slika 1