Na Dan grada Zagreba, 31. svibnja, kao dar svojim sugrađanima Knjižnice grada Zagreba predstavile su novu uslugu – aplikaciju eZaKi koja će olakšati korištenje mnogih knjižničnih usluga.