Fake projekt – medijska pismenost i dezinformacije u eTwinningu je projekt u kojemu je sudjelovalo sedam osnovnih i srednjih škola, a bavio se razvijanjem medijske pismenosti sudionika i dezinformacijama.