Otvorenje ovogodišnjeg izdanja PUnKta, intermedijalnog festivala književnosti, će se održati u utorak, 24. listopada, u 11 sati, u Salonu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Program će trajati tri dana, na četiri lokacije na području Tvrđe i na Filozofskom fakultetu.