Učenicima Osnovne škole Ivana Lovrića poznat je princip rada generatora u elektrani, ali da mali generator postoji u električnoj gitari, to im nije bilo poznato. Na to su im ukazale učenice 8. b razreda Sara Ivišić i Emma Kundid.