U svakom jeziku postoje četiri osnovne jezične djelatnosti, a to su slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. To su različite lingvističko, psihološko i sociološko uvjetovane aktivnosti. Njihovo sustavno provođenje znatno olakšava usvajanje jezičnih sadržaja.