CARNET je pružio informatičku podršku kvizu o poznavanju Sabora na kojem je gimnazija Franje Petrića iz Zadra bila najuspješnija.