Žene su vrijedan resurs u IT sektoru pa je ova edukacija namijenjena svima koje žele steći vještine i znanja potrebne za početak ili napredovanje u IT karijeri.