Učenici Osnovne škole Ante Curać Pinjac iz Žrnova uspješno su sudjelovali u projektu “Korčulanska baština” na temu “Osobite pučke izreke” koje se odnose na dijelove ljudskog tijela.