U nastavi Hrvatskoga jezika kao djelo za cjelovito čitanje analizira se i roman Ivana Kušana Koko u Parizu.