U šumama Gorskog kotara, pokraj Delnica, pronađena je vrsta rijetkog saprofilnog kornjaša, koja nikad prije nije bila detektirana u Hrvatskoj.