prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

U šumama Gorskog kotara pronađena rijetka vrsta kornjaša

U šumama Gorskog kotara, pokraj Delnica, pronađena je vrsta rijetkog saprofilnog kornjaša, koja nikad prije nije bila detektirana u Hrvatskoj.

Osim što su vrlo lijepe, šume služe i za to da u njima studenti uče, a profesori provode znanstvena istraživanja. Istraživački objekt se nalazi u predjelu Sungerski lug pokraj Delnica, u šumi jele i smreke kojom, kao nastavno-pokusnim šumskim objektom, gospodari Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Čak i u nepovoljnim klimatskim uvjetima i unatoč štetnicima koji, ako se previše namnože, mogu uzrokovati veliku štetu, šume su lijepe i biološki raznolike. Jelova i smrekova šuma pokraj Delnica na ravnom je terenu i puna mahovine, mekane poput saga. Cretišta su močvarna područja, posebna staništa rijetkih biljaka i životinja. U posljednjem desetljeću šume Gorskog kotara su bile izložene određenim klimatskim eksecesima. Godine 2014. došlo je do ledene kiše, a 2017. je bio snažan vjetar koji je uzrokovao vjetrolom te su se posljedično pojavile neke vrste šumskih štetnika, prvenstveno potkornjak koji je eruptivna vrsta i koja može kod prenamnoženja izazvati značajne štete u šumama smreke i jele.

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu provodi istraživanja, tj. projekt “Količina i struktura biomase obične jele i obične smreke u promijenjenim klimatskim uvjetima” kojeg su realizirali s Hrvatskom zakladom za znanost. Spomenuti projekt proučava kako se ponašaju jele, smreke, a i potkornjaci u uvjetima promijenjene klime.

Tijekom ovog projekta pronađena je jedna vrsta rijetkog saprofilnog kornjaša koja nikad prije nije bila detektirana u Hrvatskoj. Sve to govori koliko su ove šume jele i smreke bogate biološkom raznolikošću, da čak je i u 21. stoljeću moguće pronaći nešto što još nitko u Hrvatskoj do sada nije otkrio.