Nacionalni kurikulum u međupredmetnoj temi Osobni i socijalni razvoj predviđa uvođenje emocionalnih i socijalnih sadržaja u sve obrazovne cikluse kao priznanje statusa i važnosti tih sadržaja u razvoju životnih vještina i kompetencija. Webinar će se održati u petak, 25. listopada 2019. godine, u 14 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.