prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme – emocionalni i kognitivni razvoj

Nacionalni kurikulum u međupredmetnoj temi Osobni i socijalni razvoj predviđa uvođenje emocionalnih i socijalnih sadržaja u sve obrazovne cikluse kao priznanje statusa i važnosti tih sadržaja u razvoju životnih vještina i kompetencija. Webinar će se održati u petak, 25. listopada 2019. godine, u 14 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.

Detaljne informacije o webinaru dostupne su na sljedećoj poveznici: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8274.

Kognitivni i emocionalni razvoj preklapaju se i u međusobnoj su interakciji. Nekada se smatralo da emocije treba pod svaku cijenu isključiti iz naše kognicije jer one samo mogu poremetiti naše razumno djelovanje. Međutim, vrlo brzo se uvidjelo da „razum bez emocija bio bi impotentan, emocije bez razuma bile bi slijepe” (Tomkins, 1962., str. 112.). Koncept koji je devedesetih godina prošlog tisućljeća konačno ujedinio ove dvije važne sfere naše osobnosti je emocionalna inteligencija. Autori koncepta Jack Mayer i Peter Salovey smatraju da ona „…općenito označava sposobnost prepoznavanja značenja emocionalnog sklopa, kao i prosuđivanje i rješavanje problema vezanih za emocionalni kontekst”. To je moderan koncept prilagođen demokratičnim kulturama jer ne inzistira na diktiranim mjerilima emocionalnog ponašanja, nego dopušta osobno istraživanje i odabir vlastitih političkih uvjerenja, etničke pripadnosti, religijskih uvjerenja, kao i kreiranje, razvoj i uživanje u svome unutrašnjem svijetu.

U izlaganju će biti opisane najvažnije suvremene teorije inteligencije i njihove razvojne komponente. Uloga i važnost emocija u razvoju djeteta bit će prikazana primjerima i realnim situacijama. U primjerima će također biti opisano kako emocije i kognicija uspješno koegzistiraju u konceptu emocionalne inteligencije i pridonose našem boljem i sretnijem životu. Kako se emocionalna inteligencija razvija tijekom čitavog života, moguće ju je razvijati, a za to su već izrađeni provjereni programi za različite dobi.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.