Učenici 8. d razreda Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku čitali su u siječnju dva vrlo značajna djela koja otkrivaju bolne tajne Drugog svjetskog rata. Izbor za čitanje bila su djela Sadako želi živjeti čiji je autor Karl Bruckner i Dnevnik Anne Frank.