U Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec proveden opsežan projekt TZP “Tradicionalna, a zdrava prehrana”.