prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Tradicionalna, a zdrava prehrana

U Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec proveden opsežan projekt TZP “Tradicionalna, a zdrava prehrana”.

Učenici škole su primijetili da se općenito nezdravo hrane, unatoč edukacijama na satovima iz Prirode i društva te Biologije i integriranim sadržajima o zdravoj prehrani međupredmetnih tema. Uglavnom pripadaju generaciji tzv. brze prehrane koju prepoznaju i vole. Također ne poznaju jela svog obiteljskog okružja, točnije, jela koja su tradicionalnog postanka, kao ni njihova zdrava i kvalitetna organoleptička svojstva.

Stoga je u školi osmišljen projekt TZP “Tradicionalna, a zdrava prehrana” koji je uključivao izvannastavne aktivnosti Mali građani, Domaćinstvo i Mlade knjižničarke te gotovo sve razrede škole. Provedba projekta počela je u prvom polugodištu, točnije u listopadu. Napravljeno je kvalitativno istraživanje zakona i propisa o hrani te internetskih izvora o problemima (ne)zdrave prehrane. Napravljena je i mrežna stranica “Za kuhaču možika” koja je, ovisno o dinamici aktivnosti, punjena sadržajima o provedenim aktivnostima. Stranicu su, uz voditeljice, uređivale i članice Mladih knjižničarki.

Krajem prosinca i početkom siječnja osmišljena je anketa kojom je među učenicima viših razreda provedeno kvantitativno istraživanje zdravih prehrambenih navika te poznavanja tradicionalnih jela i prehrambenih navika. Početkom drugoga polugodišta razredi su započeli provoditi Dan tradicionalne prehrane. Nakon pretraživanja interneta o temi (ne)zdrave hrane, nastali su brojni kreativni radovi.

Dio tima na satovima Domaćinstva započeo je osmišljavati zdravi tradicionalni obrok, istražujući namirnice u tradicionalnim receptima, odabirući određene namirnice. Pri tome su sastavili i popis potrebnih kuhinjskih pomagala koja su im nedostajala za kvalitetnu provedbu aktivnosti pripreme kolača. U osmišljavanju zdravoga tradicionalnog kolačića koristili su integralna brašna dobivena u ivanečkoj vodenici Friščićev melin. S terenske

Učenici spomenutih izvannastavnih aktivnosti posjetili su vodenicu i Etno-kuću Bedenec gdje su mogli vidjeti kako se i u kakvim posudama nekad pripremala hrana. U Područnu školi Prigorec otišli su da vide vide kako je u njoj organizirana školska kuhinja. Održan je i susret sa chefom Tomislavom Špičekom, stručnjakom za tradicionalnu prehranu od kojeg su naučili i što je to zdravo u tradicionalnom načinu prehrane i mnogo drugih stručnih informacija.

Dan tradicionalne prehrane održan je u gotovo svim razredima škole. Tijekom tog dana razrednice, učenici i uže obitelji učenika proveli su brojne aktivnosti. Do izražaja je došla i iznimna kreativnost razrednica vezana za osmišljavanje aktivnosti u provedbi tih dana. Nakon toga, ravnatelju je dan prijedlog tradicionalnoga menija sa zdravim tradicionalnim namirnicama kako bi se spomenuti uvrstio u prehranu učenika.

Kukuruzna zlijevka s domaćim pekmezom i orasima prva je uvrštena u jelovnik školske kuhinje u ožujku 2023. S tom će praksom nastaviti i nakon završetka projekta. Škola je tako pojačala suradnju s lokalnim OPG-ovima za nabavu namirnica za tradicionalni meni. Mlade knjižničarke su uz uređivanje mrežne stranice projekta, fotografirale pojedine aktivnosti, sudjelovale na radionici analiziranja blogova/vlogova s receptima ili recenzijama jela te pisanja recenzija jela i uputa o pripremi jela. Također su kreirale i e-knjigu s receptima prikupljenim u razredima tijekom Dana tradicionalne prehrane.

Domaćinstvo se osim proučavanjem tradicionalnih deserata, davanjem prijedloga namirnica za Kukuljevićev kolačić te kreiranjem recepta i dizajna Kukuljevićevog kolačića bavilo i izradom kiflica od oraha, medenjaka, zlijevke, štruklja. Nazočili su prezentaciji i izradi mlinčanog kolača na gostovanju udruge Lepoglavski pušlek te se i sami okušali u izradi. Na kuharskoj radionici su zajedno s Malim građanima isprobali kupljenu opremu za izradu kolača tako što su napravili i ispekli cigar burek. Izradili su i predstavili Kukuljevićev kolačić Mladim knjižničarkama koje su ga kušale i napisale recenzije. One su imale i interno natjecanje u pogađanju sastojaka koji čine spomenuti kolačić.

Mali građani su postavili i istraživali problem prehrane učenika, osmislili prijedloge njegovog rješenja. Osmislili su i proveli anketu o zdravoj i tradicionalnoj prehrani, analizirali rezultate ankete. Donijeli su zaključke te dali prijedloge aktivnosti za Dan tradicionalne prehrane.

Predložili su 12 aktivnosti za provedbu Dana tradicionalne prehrane, a učitelji su sa svojim razredima osmislili još 32 aktivnosti. Brinuli su o provedbi planiranih aktivnosti, kreirali e-knjigu o aktivnostima provedenim tijekom spomenutog dana. Predstavili su projekt na Županijskoj i Državnoj smotri projekata Građanskog odgoja i obrazovanja i pritom dobili velike pohvale za provedbu projekta.

Donacijom Varaždinske županije od 10.000 kn tijekom projekta kupljena je oprema za školsku kuhinju koja je nedostajala članovima Domaćinstva. Kupljena je nova ventilacijska pećnica, i uređaji poput friteze, štapnog miksera, tostera, što je pomoglo u osmišljavanju kreativnoga Kukuljevićevog kolačića. Kolačić će, uz već postojeći vizualni identitet škole i školsku himnu, dodatno osnažiti vidljivost škole i lokalne zajednice.

Važnost projekta je i u tome što su tijekom njegove provedbe u njemu sudjelovale i uže obitelji učenika s više aktivnosti (davanje tradicionalnih recepata, gostovanjem na nastavi, poučavanjem svojeg djeteta kuhanju odabranog tradicionalnog jela…). Surađivano je, uz Lepoglavski pušlek, i s KUD Salinovec. Oni su opremili učenike tradicionalnim nošnjama, napravili izložbu tradicionalnog posuđa, pjevali tradicionalne pjesme s učenicima. Udruga za kulturu i sport Bedenec omogućila je razgled Etno hiže Bedenec, a vlasnik Friščićevog mlina, Stjepan Friščić, razgled vodenice.

Do sada je projekt realiziran najvećim dijelom prema planu aktivnosti, a i dijelom su aktivnosti i nadrasle projekt. Provedeno je 120 aktivnosti na nivou škole te su prikupljena 243 tradicionalna recepta. U segmentu održivosti projekta provest će se još neke aktivnosti, poput susreta s food b(v)logerom, nutricionistom ili liječnicom. Planira se i tiskanje brošure i/ili kuharice prikupljenih recepata te provedba istraživanja rječnika vezanog uz kulturu prehrane ivanečkog kraja.

Projekt je osim na mrežnoj stranici “Za kuhaču možika”, te na Danu škole, redovito predstavljan javnosti i na mrežnoj i Facebook stranici škole i knjižnice, na Županijskoj i Državnoj smotri, a bit će još predstavljen na školskom Projektnom danu. Projekt su osmislile i provele Suzana Jagić, Jasenka Solina i Draženka Stančić.