U Zagrebu je održana modna revija “Moja maturalna večer” u organizaciji zaklade “Hrvatska za djecu”. Zvijezde su bile maturantice i maturanti iz ustanova i institucija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.