Može li interneta biti previše? Mogu li mladi postati ovisni o internetu?