prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Videolekcija: Prekomjerno korištenje interneta

Može li interneta biti previše? Mogu li mladi postati ovisni o internetu?

Na to pitanje u videolekciji “Prekomjerno korištenje interneta – istina ili mit?” dr.sc. Sabina Mandić, viša asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odgovara: “Da, apsloutno mladi mogu postati ovisni i razviti čitav niz problema koji dolaze uz ovisnost. U 2022. godini objavljeno je istraživanje koje je pokazalo da oko 1% srednjoškolaca u Hrvatskoj ima već razvijenu ovisnost, a oko 20 % mladih ima visoku razinu problema povezanih s korištenjem interneta.”

Ova je videolekcija dio edukativnih materijala nastalih u sklopu projekta “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“, koji je proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz financijsku podršku Agencije za elektroničke medije.

U videolekciji o prekomjernom korištenju interneta Sabina Mandić objašnjava da mladi nisu ovisni o internetu kao takvom, već o određenim aktivnostima na internetu, prije svega o online videoigrama i o društvenim mrežama.

Navodi da su znakovi koji upućuju na problem pretjerana zaokupljenost aktivnostima na internetu; simptomi sustezanja, odnosno apstinencijski simptomi, poput nervoze, agresivnosti i impulzivnosti kada smanjimo ili ukinemo korištenje interneta; razvoj tolerancije; neuspješni pokušaji da se kontrolira ili prekine ponašanja; gubitak interesa za ranije hobije i razonodu; ponavljana pretjerana upotreba interneta unatoč prisutnosti problema kao što su učestala glavobolja, impulzivno reagiranje na sitnice i slično; laganje o količini korištenja interneta, pogotovo laganje roditeljima; korištenje interneta da se izbjegne ili umanji negativno raspoloženje; te ugrožavanje ili gubitak važne veze, prijateljske ili intimne, ili pak školskih mogućnosti zbog korištenja interneta.

Posljedice prekomjernog korištenja interneta mogu biti problemi sa spavanjem, gubitak apetita, psihosomatski simptomi poput glavobolja, bolova u trbuhu i povraćanja, teškoće u zadržavanju koncentracije i pažnje, učestale promjene raspoloženja, nervoza, nestrpljivost, verbalna agresivnost prema drugima, isključivanje iz uobičajenih aktivnosti, povlačenje i izolacija, problemi u školi, narušeno samopouzdanje, negativna slika o sebi te uključivanje u druga rizična ponašanja.

Na kraju Sabina Mandić daje i preporuke za sprečavanje razvoja ovisnosti o internetu: “Poanta je u balansu, moramo uravnotežiti boravak u realnom i boravak u virtualnom okruženju. Prije svega tu govorimo o ravnoteži u zadovoljavanju svih naših psiholoških potreba, zadovoljavanju tih potreba i u realnom i u virtualnom okruženju, balansu između prednosti i nedostataka i realnog i virtualnog okruženja, balansu u korištenju sadržaja virtualnog okruženja, pri čemu je važno kritički promišljati o informacijama koje dobivamo putem interneta, i na kraju brizi o sebi i svom cjelokupnom mentalnom i fizičkom zdravlju.”