Učenici Područne škole Rajevo Selo u Osnovnoj školi „Antun i Stjepan Radić“ Gunja obilježili su Dan BezVeze.