Osnovna škola Novska pridružila se obilježavanju Međunarodnog dana izumitelja.