Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine obilježava Međunarodni dan mladih (12. kolovoza). Gradovi partneri koji sudjeluju u obilježavanju su: Pula, Rijeka, Vukovar, Daruvar, Metković, Šibenik i Đakovo.