Učenici 7. a i 7. d razreda Osnovne škole braće Radića Pakrac snimili su jednominutne filmove na temu ljepota različitosti povodom Međunarodnog dana tolerancije. Rad na projektu odvijao se u koracima, a učenici su zadatak dobili mjesec dana prije dogovorene prezentacije