Meke vještine (eng. soft skills), poznate i kao interpersonalne vještine, socijalne vještine ili vještine međuljudskih odnosa, predstavljaju esencijalni skup sposobnosti koje omogućuju uspješnu interakciju i komunikaciju s drugima.