prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Meke vještine u središtu tehnološkog doba

Meke vještine (eng. soft skills), poznate i kao interpersonalne vještine, socijalne vještine ili vještine međuljudskih odnosa, predstavljaju esencijalni skup sposobnosti koje omogućuju uspješnu interakciju i komunikaciju s drugima.

Ove vještine nisu samo dodatak tehničkim kompetencijama; one su temeljni gradivni element uspjeha u osobnom i profesionalnom životu. Orijentirane na osobne odnose, karakter i stav, njihovo njegovanje unapređuje odnose i pojačava radnu učinkovitost. Za razliku od tvrdih vještina (eng. hard skills) koje se mogu naučiti i usavršavati tijekom vremena, meke su vještine  prirođeno složenije za razvoj i prilagodbu. [1] Tvrde su vještine mjerljive sposobnosti stečene kroz vježbu, obrazovanje i praksu i kao takve usmjerene su na izvršavanje određenog zadatka ili posla, dok meke vještine obuhvaćaju ponašajne i interpersonalne vještine usmjerene na uspješnu komunikaciju s drugima i rješavanje različitih situacija. U dinamičnom tehnološkom dobu, gdje umjetna inteligencija i automatizacija sve više preuzimaju poslove, meke vještine postaju ključne za uspjeh pojedinca i organizacija.

Meke su vještine iznimno važne u kontekstu obrazovanja, budući da se mlade generacije suočavaju s izazovima sveprisutne digitalizacije. Učitelji i nastavnici imaju ključnu ulogu u poticanju razvoja ovih vještina među učenicima. U doba kada su ekrani postali neizostavni dijelovi svakodnevice, nužno je obrazovanje usmjeriti prema razvijanju vještina koje će djeci i mladima omogućiti uspjeh u modernom, tehnološki vođenom društvu.

Razvoj mekih vještina, koji započinje razvojem emocionalne inteligencije, potreban je za izgradnju uspješnih međuljudskih odnosa, posebno u dobu u kojem virtualna komunikacija često zamjenjuje osobne kontakte. Važno je poticati suradnju i razvijati vještine timskog rada. [2] Nove će se generacije sve više suočavati s radom u virtualnim timovima na globalnoj razini. U suvremenom radnom okruženju i dobu preplavljenom informacijama, komunikacija, suradnja, prilagodba različitim radnim kulturama, digitalna pismenost i kritičko razmišljanje sve su traženije vještine. Više nije dovoljno samo znati koristiti tehnologiju; razumijevanje njezinog djelovanja neophodno je za kritičko procjenjivanje informacija. Meke vještine olakšavaju prilagodbu promjenama, stoga je u dinamičnom vremenu i svijetu brzih promjena neophodno razvijati sposobnost usvajanja novih pristupa i prilagodbe novim situacijama. [3]

Učitelji i nastavnici imaju priliku poticati razvoj mekih vještina. Provođenje zajedničkih aktivnosti, zadataka ili projekata, osigurava razvoj komunikacijskih, suradničkih i organizacijskih vještina. Konstruktivne povratne informacije osim tehničkih elemenata trebaju sadržavati i osvrt na uočene meke vještine i kao takve potaknuti učenike na refleksiju, samoprocjenu i kontinuirani razvoj vlastitih mekih vještina. Ovakvi oblici učenja ne samo što pridonose stvaranju inkluzivnog okruženja, već i potiču razvoj šireg spektra vještina koje će svim učenicima biti od koristi u osobnom i profesionalnom životu. I atmosfera u učionici utječe na razvoj mekih vještina. Pozitivno i podržavajuće okruženje predstavlja motivaciju za učenje. Svaki je učenik jedinstven a prilagodba individualnim potrebama učenika potiče individualni razvoj mekih vještina čime se stvara inkluzivno okruženje u kojem se svaki učenik osjeća podržano i uvaženo. Učitelji i nastavnici koji promiču međusobno poštovanje, empatiju, suradnju i otvorenost pridonose razvoju temeljnih mekih vještina. Ove vještine pospješuju razvoj emocionalne inteligencije učenika i doprinose uspješnim međuljudskim odnosima.

Jednako tako i kroz virtualne suradničke platforme, digitalnu komunikaciju i alate za zajedničko učenje, učenici mogu vježbati svoje meke vještine unutar tehnoloških okvira koji će imati značajnu ulogu u budućem radnom okruženju. Korištenje tehnoloških alata za zajedničko učenje omogućuje učenicima suradnju, dijeljenje ideja, rješavanje probleme i stvaranje kreativnih rješenja unutar virtualnog okvira čime se potiče razvoj kritičkog razmišljanja, komunikacijskih vještina i sposobnosti rješavanja problema.

Učitelji i nastavnici imaju važnu ulogu u oblikovanju budućnosti učenika ne samo kao stručnjaka u svojim područjima već i kao odgovornih, kritički i emocionalno inteligentnih pojedinaca. Kroz integraciju razvoja mekih vještina u nastavni proces, mogu pružiti učenicima alate, savjete i znanja potrebna za uspjeh u suvremenom društvu, u kojem tehnologija zauzima važnu ulogu, a meke vještine temelj su za izgradnju dugoročnog uspjeha.

[1] Developing Soft Skills, Yale University, It’s Your Yale, https://your.yale.edu/work-yale/learn-and-grow/training/clerical-technical-training-and-development/developing-soft-skills, pristupljeno 4.12.2023.

[2] The Importance of Soft Skills in Education, American Heritage Schools, https://www.ahschool.com/blog/read-more/~board/blog/post/the-importance-of-soft-skills-in-education , pristupljeno 3.12.2023.

[3] 5 Key Human Skills to Thrive in the Future Digital Workplace, by Abbey Lewis | July 14, 2021.,  https://www.harvardbusiness.org/5-key-human-skills-to-thrive-in-the-future-digital-workplace/ , pristupljeno 3.12.2023.