Nastavnička priprema važan je alat koji olakšava organizaciju i strukturiranje nastave. Najčešće sadrži plan i aktivnosti kojima se ostvaruju željeni ishodi, metode i strategije poučavanja, pripremljene nastavne sadržaje i materijale te planirana vrednovanja.