Suvremena nastava teži ka uvažavanju osobnosti, razvoju kritičkoga mišljenja, otvorenosti duha. Sposobnosti učenika učinkovito se razvijaju kroz stvaralački rad unutar novinarske skupine, u pripremi i tiskanju školskoga lista. Nema, međutim, kreativnosti bez prethodnoga iskustva i znanja.