Učenici trećeg razreda Osnovne škole Ante Curać – Pinjac iz Žrnova aktivno sudjeluju u projektu “More naše plavo”. Ovog tjedna počeli su sa izrađivanjem bio kugli kojima namjeravaju očistiti podmorje uvale Žrnovska Banja.