13. festival prava djece počinje 12. listopada, u 11 sati, a prva pripremljena aktivnost je online panel u kojem sudjeluju djeca i mladi koji će dati svoje viđenje kako se oni i njihovi vršnjaci nose s izazovima koje su pred sve nas stavile razne krizne situacije.