Na konferenciji na kojoj je bilo riječi o unaprjeđivanju poslovnih kompetencija i optimizaciji radnih, ali i obrazovnih procesa, CARNET je predstavio svoj aktualni projekt.