Povratne informacije vitalan su element svakog obrazovnog okruženja. One su alat za procjenu napretka ali i ključni čimbenik koji potiče motivaciju, usmjerava učenje i oblikuje nastavu prema individualnim potrebama učenika.