prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Povratne informacije: Što naši učenici stvarno žele čuti?

Povratne informacije vitalan su element svakog obrazovnog okruženja. One su alat za procjenu napretka ali i ključni čimbenik koji potiče motivaciju, usmjerava učenje i oblikuje nastavu prema individualnim potrebama učenika.

Doprinose stvaranju poticajnog i podržavajućeg okruženja u kojem svi dionici obrazovnog procesa mogu ostvariti svoj puni potencijal.

Za učenike, povratne su informacije pouzdan smjer prema ostvarenju željenih ciljeva. Djelujući kao vodič procesom učenja, donose jasnu sliku napretka i mogućnosti za poboljšanje. Upravo razumijevanje vlastitih snaga i slabosti nužan je preduvjet za motivaciju i ustrajnost u učenju i napredovanju. Procesom pružanja povratnih informacija, nastavnici istovremeno dobivaju i vrijedne uvide u postignuća i napredak svakog pojedinog učenika. Ujedno, omogućuju i prilagodbu nastavnih metoda i strategija, procjenu učinkovitosti nastave te prepoznavanje područja koja zahtijevaju dodatno poboljšanje. Zahvaljujući povratnim informacijama i roditelji mogu bolje razumijeti napredak djeteta u školi, prepoznati eventualne poteškoće s kojima se dijete suočava te pružiti dodatnu podršku i resurse kod kuće. Sve ovo stvara sinergijski odnos škole, nastavnika i roditelja, zahvaljujući kojem učenici dobivaju sveobuhvatnu podršku i resurse potrebne za postizanje uspjeha u obrazovanju i ostvarenje ciljeva u budućnosti.

Međutim, nije svaka povratna informacija jednako korisna. Naprotiv, neke povratne informacije mogu biti kontraproduktivne, posebno ako se prezentiraju na negativan ili isključivo korektivan način. Stoga, kada razmišljamo o tome što naši učenici stvarno žele čuti, važno je osigurati da povratne informacije budu konstruktivne, podržavajuće, motivirajuće, pravovremene i nadasve učinkovite.

Konstruktivne povratne informacije idu korak dalje od jednostavnog ukazivanja na pogreške, one nude konkretne prijedloge ili strategije za poboljšanje, naglašavajući prilike za napredak i razvoj. Podržavajuće povratne informacije ističu pozitivne aspekte učenikovog rada i pristupa, jačajući njihovo samopouzdanje i samopoštovanje, dok ih motivirajuće povratne informacije potiču da se nastave truditi i raditi na postizanju zadanih ciljeva, ukazujući na važnost i nužnost kontinuiranog rada i zalaganja. Motivirajuće povratne informacije posebno su važne u situacijama kada učenici naiđu na izazove ili poteškoće. Pružajući podršku i ohrabrenje učenicima da ne odustaju, motivirajuće ih povratne informacije potiču na ustrajnost u savladavanju prepreka. Kombinacija konstruktivnih, podržavajućih i motivirajućih povratnih informacija osigurava poticajan okvir unutar kojega su učenici spremni za rad i učenje s namjerom postizanja napretka.

Pravovremene povratne informacije važne su za poticanje učenja. Dok su trenutačne i učestale povratne informacije optimalne za usmjeravanje učenika prema postavljenim ciljevima, odgođene povratne informacije korisne su u situacijama kada je potrebno primijeniti stečeno znanje. Trenutačne povratne informacije odnose se na povratne informacije koje se dobivaju odmah nakon izvršenog zadatka ili aktivnosti (primjerice: odgovori na postavljena pitanja kojima se u razredu provjerava trenutačno razumijevanje novih sadržaja) i koriste se za brzu korekciju i usmjeravanje učenika tijekom aktivnosti, dok odgođene povratne informacije dolaze nakon određenog vremenskog razdoblja ili nakon što su učenici imali priliku primijeniti naučeno znanje u praksi (primjerice: problemski zadatci koji zahtijevaju primjenu naučenog sadržaja), podržavaju proces dugoročnog učenja i doprinose boljem razumijevanju sadržaja. Odabirom ili kombinacijom trenutačnih i odgođenih povratnih informacija, nastavnici su u mogućnosti odgovoriti na različite izazove koji se mogu pojaviti tijekom nastave i prilagoditi pristup ovisno o stilovima učenja i individualnim potrebama učenika.

Učinkovite povratne informacije služe kao smjernice, one su ciljane i kao takve pomažu učenicima usmjeriti pažnju na specifične aspekte učenja ili rada koji zahtijevaju poboljšanje ili podršku. Povezane su s jasno artikuliranim ciljevima ili ishodima učenja kako bi učenici dobili predodžbu o tome što su dobro napravili i koja su moguća poboljšanja u odnosu na definirane kriterije vrednovanja. Poruke trebaju biti jasne, usmjerene na najbitnije elemente učenikova rada i korisne za daljnji napredak. Na taj se način sprječava preopterećenost učenika suvišnim informacijama i smanjuje nerazumijevanje dobivene povratne informacije. Samo pružanje ciljanih i pravovremenih povratnih informacija nije dovoljno ukoliko učenici nemaju priliku vježbati i primijeniti  povratne informacije. Aktivna i pravovremena implementacija dobivenih povratnih informacija u praksi, izravno doprinosi razumijevanju sadržaja, stjecanju znanja i razvoju vještina.

Povratne informacije nastavnicima donose uvide u postignuća i napredak svakog pojedinog učenika. Analizom prikupljenih informacija, nastavnici mogu bolje razumjeti koje su metode i strategije učenja najučinkovitije te prilagoditi pristup kako bi zadovoljili individualne potrebe svakog učenika. Integracija povratnih informacija u adaptivni pristup učenju omogućuje personaliziranu edukaciju koja rezultira većim angažmanom učenika, boljim razumijevanjem nastavnih sadržaja te efikasnijim postizanjem ishoda. Na taj način, povratne informacije postaju neizostavan alat u postizanju uspjeha u adaptivnom učenju, podržavajući kontinuirani razvoj i napredak svakog učenika.

Nastavnici imaju na raspolaganju široku paletu digitalnih alata koji omogućuju prikupljanje i analizu povratnih informacija na interaktivan, personaliziran i efikasan način. Ovi alati osiguravaju brzu i detaljnu analizu prikupljenih podataka, olakšavajući tako proces donošenja informiranih odluka te prilagodbu nastavnog procesa u stvarnom vremenu. Digitalna tehnologija omogućuje i sigurno pohranjivanje povratnih informacija, čime se smanjuje ili uklanja potreba za ručnim evidentiranjem ili arhiviranjem papirnatih materijala. Većina alata ima i funkcionalnost generiranja izvještaja olakšavajući tako praćenje napretka učenika i prepoznavanje područja za poboljšanje. Brze i detaljne analize povratnih informacija omogućuju jasnije razumijevanje učeničkih potreba oblikujući temelje za daljnju prilagodbu nastavnog sadržaja.

Kontinuirano praćenje i primjena povratnih informacija unapređuju obrazovni sustav, čineći ga prilagodljivijim i efikasnijim. Kako je istaknuo američki psiholog, autor i znanstvenik poznat po svom istraživanju emocionalne inteligencije, Daniel Goleman, povratne su informacije krvotok svake organizacije. Pružaju jasan prikaz radne uspješnosti dok istovremeno ukazuju na potrebu za eventualnim poboljšanjima. Nedostatak povratnih informacija ostavlja pojedince u neizvjesnosti glede vlastitih rezultata u odnosu na nadređene, kolege ili očekivanja, rezultirajući nepotpunim razumijevanjem situacije.[1]

Konstruktivne, podržavajuće, motivirajuće, pravovremene i učinkovite povratne informacije nužne su za izgradnju poticajnog obrazovnog okruženja u kojem svi dionici imaju priliku ostvariti svoje potencijale i ciljeve.

[1] „In a company, everyone is part of the system, and so feedback is the lifeblood of the organization, the exchange of information that lets people know if the job they are doing is going well or needs to be fine-tuned, upgraded, or redirected entirely. Without feedback people are in the dark; they have no idea how they stand with their boss, with their peers, or in terms of what is expected of them, and any problems will only get worse as time passes.“ ― Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (https://www.goodreads.com/work/quotes/587647-emotional-intelligence )