Kao prva Google referentna škola predstavljena je Osnovna škola Tužno u Varaždinskoj županiji.