Pozivamo sve škole iz ruralnih područja na prijavu na natječaj u okviru projekta Learning from the Extremes.