S obzirom da još uvijek nemaju izgrađena znanja o tome kako prebroditi i savladati stresne situacije učenici 3. razreda OŠ Bakar kroz program „Trening životnih vještina“ provode različite aktivnosti kako bi pomogli sebi i svojim vršnjacima u osnaživanju i izgrađivanju sposobnosti za uspješnije nošenje sa stresom u budućnosti.