U okviru Scientix 4 projekta, CARNET u suradnji s Centrom za promociju nauke (Srbija) i Sveučilištem u Mostaru (Bosna i Hercegovina) organizira natjecanje o klimatskim promjenama pod nazivom SEE (South-East Europe) Eco-STEAM Challenge.